Stavebné sporenie od Wüstenrot-u

Sporenie Vernosť Tento druh sporenia je určený pre verných klientov, ktorí s Wüstenrotom spolupracujú minimálne 6 rokov. Vďaka svojej vernosti získavajú viacero výhod: za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení neplatia žiadny poplatok, zhodnotenie vkladov až do výšky 9,5% (1% predstavuje základný úrok,