Tag Archives: poistenie

Detské životné poistenie

Životné poistenie predstavuje kombináciu klasického poistenia voči rôznym nepredvídateľným udalostiam a rizikám ohrozujúcim ľudské zdravie (úrazy, invalidita následkom úrazu, zdravotné problémy, ochorenia a mnohé ďalšie) a sporenia na dlhšie časové  obdobie.  Poistenec prípadne oprávnená osoba odvádzajú v pravidelných časových intervaloch na účet poisťovne sumu dohodnutú v poistnej zmluve. Časť peňazí zabezpečuje istotu úhrady určitej sumy v prípade vzniku poistnej udalosti, druhá časť peňazí sa zhodnocuje v rôznych investičných fondoch, čím sa zabezpečuje šetrenie cieľovej sumy. Množstvo rodičov myslí na budúcnosť svojich detí už pri ich narodení, snažia sa svoje dieťa ochrániť a pomôcť mu v čase chorôb či úrazov a zároveň mu šetriť určité finančné prostriedky pre lepší štart do života v dospelosti. Jednou z poisťovní, ktorá ponúka produkt Detské životné poistenie je poisťovňa Aegon.

 

Detské poistenie

Už od narodenia dieťaťa je potrebné myslieť na jeho budúcnosť. Doba sa neustále mení a človek nikdy nevie, kam ho život privedie. Istota v podobe určitej našetrenej finančnej čiastky môže byť dieťaťu v budúcnosti veľkou pomocou. Peniaze môže potrebovať na štúdium, osamostatnenie sa a štart do života či na krytie základných životných nákladov, ak sa už o neho nemôžu alebo nedokážu postarať rodičia. Výhodou je, ak majú popri sporení deti uzatvorené aj úrazové poistenie či poistenie chorôb.

 

Cestovné poistenie

Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Stačí zlomok sekundy a zdravie utrpí ujmu, z ktorej sa bude istú dobu spamätávať. Problém so spamätávaním môže mať aj peňaženka cestovateľa a to v prípade, že pred plánovanou cestou neuzavrel cestovné poistenie. Aj pri krátkom pobyte na Slovensku alebo v zahraničí, či už kvôli nákupom,  návšteve príbuzných či dovolenke, sa môže pritrafiť situácia, ktorá si bude vyžadovať lekárske ošetrenie. V horšom prípade môže ísť dokonca o potrebu zásahu leteckých či horských záchranárov a tá rodinný rozpočet značne odľahčí. Bezpečnejšie je preto zaobstarať si cestovné poistenie a náklady na ošetrenie bude pacient znášať ľahšie. Okrem lekárskej starostlivosti táto služba zahŕňa aj úhradu iných typov rizík, napríklad stratu batožiny.

 
TOPlist Google+