Detské životné poistenie

Detské životné poistenie

Životné poistenie predstavuje kombináciu klasického poistenia voči rôznym nepredvídateľným udalostiam a rizikám ohrozujúcim ľudské zdravie (úrazy, invalidita následkom úrazu, zdravotné problémy, ochorenia a mnohé ďalšie) a sporenia na dlhšie časové  obdobie.  Poistenec prípadne oprávnená osoba odvádzajú v pravidelných časových intervaloch na účet poisťovne sumu