Tag Archives: leasing

Lízing od Československej obchodnej banky

Lízing predstavuje proces, pri ktorom nájomca (prijímateľ služby alebo majetku) získa určitý dlhodobý majetok od prenajímateľa (vlastníka majetku) na základe lízingovej zmluvy. Počas obdobia, v ktorom majetok alebo službu využíva, je povinný platiť pravidelné lízingové splátky. Prenájom sa zvyčajne končí vrátením majetku vlastníkovi, odkúpením majetku za zostatkovú cenu alebo ďalším predĺžením lízingové vzťahu. Československá obchodná banka ponúka nasledujúce druhy lízingu:

 
uver na auto

Uver na auto

Úver na auto je účelová pôžička, ktorej finančné prostriedky musia byť v značnej väčšine použité na nákup nového alebo použitého auta. Úver na auto poskytujú bankové a nebankové spoločnosti. U koho žiadať o pôžičku na auto a na aké podmienky sa musíte pripraviť?

 
TOPlist Google+