Stavebné sporenie od Wüstenrot-u

Sporenie Vernosť

Tento druh sporenia je určený pre verných klientov, ktorí s Wüstenrotom spolupracujú minimálne 6 rokov. Vďaka svojej vernosti získavajú viacero výhod: za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení neplatia žiadny poplatok, zhodnotenie vkladov až do výšky 9,5% (1% predstavuje základný úrok, 5% je štátna prémia, extra bonus na vklady do výšky 3000 Eur 3,5%) ako aj fixná cieľová suma 8000 Eur. Čo sa týka splnenia podmienok pre získanie týchto výhod, okrem predošlej 6-ročnej zmluvy si nevzal klient úver ani medziúver a minimálny vklad ku koncu roku, v ktorom bola zmluva uzatvorená, je vo výške 300 Eur. Čo sa týka frekvencie vkladu, peniaze môžete vložiť jednorazovo, pravidelne mesačne alebo pravidelne ročne.


Rodinné sporenie

Podľa Wüstenrotu ide o finančne najvýhodnejšiu formu sporenia. Manželia si môžu spoločne sporiť vďaka jednej zmluve a znížiť tak náklady na rôzne poplatky. Zhodnotenie vkladu je vo výške 9,5% (ako vo vyššie uvedenom sporení). Čo sa týka poplatkov, za uzavretie zmluvy platí klient 0,9% z cieľovej sumy, ročný poplatok za vedenie účtu je 12 Eur (v prípade manželov 9 Eur za osobu), poplatok za poskytnutie stavebného úveru sa pri tejto forme sporenia neplatí vôbec. Vstupné poplatky sa pritom nemusia uhradiť naraz – ich úhrada je možná v 6-tich ročných splátkach. V prípade, že má aspoň jeden z rodičov uzatvorenú zmluvu o sporení, dieťa má nárok na polovičný ročný poplatok za vedenie účtu v sume 6 Eur (ak má dieťa samostatnú zmluvu).

Krôčik – sporenie pre deti

V prípade, že rodičia uzavrú stavebné sporenie pre svoje dieťa, za uzatvorenie zmluvy neplatia žiadny poplatok. Čo sa týka vedenia účtu, platí vyššie uvedená podmienka – ak má vo Wüstenrote zriadené stavebné sporenie aspoň jeden z rodičov, za vedenie „detského“ účtu sa platí 6 Eur. Zhodnotenie vkladov je zhodné s predošlými balíkmi, teda 9,5%. Navyše dieťa získava balík poistenia, ktorý zahŕňa poistenie trvalých následkov úrazu (do výšky 3500 Eur) a poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia. Ak máte záujem o získanie týchto výhod, musíte splniť stanovené podmienky: fixná cieľová suma 8000 Eur a minimálny vklad 25 Eur mesačne alebo 800 Eur ročne.

Bonus Vklad

Tento produkt je určený pre klientov, ktorí neplánujú využiť medziúver či stavebný úver,  ich fixná cieľová suma bude 2000 Eur, pričom uhradia jednorazový vklad 1000 Eur do 30-tich dní a zmluvu nezrušia minimálne 2 roky. Ročný úrok predstavuje 1%. Medzi výhody patrí napríklad znížený ročný poplatok za vedenie účtu 3,41 Eur, nulový poplatok za uzatvorenie zmluvy, úrokový bonus 0,2 %, 0,5% alebo 1% a mnohé iné.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+