Sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni

Prvá stavebná sporiteľňa je akciová spoločnosť, ktorá začala so svojou činnosťou už v roku 1992. Založili ju 3 európske bankové domy a priniesli tak na trh strednej a východnej Európy produkt, ktorý sa ukázal ako jeden z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby. V súčasnosti poskytuje PSS produkty v oblasti sporenia, poistenia (poistenie majetku, poistenie pre rodinu, pohrebné poistenie) a poskytovania úverov (úver na výstavbu domu, na zariadenie domácnosti, úver bez založenia nehnuteľnosti a so založením nehnuteľnosti).


Sporenie so štátnou prémiou

Tento druh sporenia je vhodný pre tých, ktorí plánujú rekonštrukciu alebo kúpu domu či bytu v budúcnosti, teda nepotrebujú peniaze ihneď. Po šiestich rokoch sporenia je dokonca možné ušetrení sumu použiť na akýkoľvek účel. Výhodou  je najmä úrok z vkladov a štátnej prémie vo výške 1,75% ročne, samotná štátna prémia či zákonná ochrana vkladov až do výšky 100 000 Eur. Štátna prémia pre rok 2016 tvorí 5% z ročného vkladu, jej maximálna výška je stanovená na 66,39 Eur a za optimálny ročný vklad sa považuje suma 1327,80 Eur. V súčasnosti ponúka PSS akciu v podobe akciového poplatku za uzatvorenie zmluvy v sume len 20 Eur.

Online Sporenie Lišiak

Sporenie Lišiak si môžu klienti založiť online prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne v pobočke PSS. Založenie sporenia nie je podmienené minimálnym vkladom a klienti neplatia žiadne poplatky (vklady ako aj výber nasporených finančných prostriedkov). Úroková sadzba sa pohybuje vo výške 0,5% ročne. Klienti majú k svojmu účtu prístup 24 hodín denne prostredníctvom portálu Moja PSS.

Sporenie pre deti

Stavebné sporenie pre deti Junior extra zabezpečí vašim deťom finančnú rezervu do budúcna, ktorý môžu využiť nielen  na zabezpečenie si vlastného bývania ale tiež na výdavky spojené so štúdiom. Mesačný vklad si rodičia určia podľa svojich finančných  možností, úrok z vkladov a štátnej prémie predstavuje výšku 1,75% ročne. Prvá stavebná sporiteľňa ponúka v roku 2016 možnosť získať stavebné sporenie pre dieťa do 1 roka bez poplatku za uzatvorenie zmluvy. Sporenie pre deti zahŕňa aj službu extra istota. Táto služba zabezpečí, že v prípade úmrtia jedného alebo oboch rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa bude Prvá stavebná sporiteľňa ďalej sporiť dieťaťu pravidelnými mesačnými vkladmi až do obdobia, kedy nebude dosiahnutá výška dohodnutého voliteľného pridelenia cieľovej sumy. Výška istoty je stanovená na sumu maximálne 10 000 Eur a jednou z podmienok získania jej plnenia je pravidelné sporenie.

 

 

 

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+