CAB pozicky: Spôsob poskytnutia

Odmeny za platbu kartou

Úhrada účtov za nakúpené tovary či služby prostredníctvom platobných kariet je stále viac rozšírená. Vďaka poplatkom, ktoré sú obchodníci povinní bankám (kartovým spoločnostiam) odvádzať za uskutočnené platby či platiaci terminál, je používanie platobných kariet celkom výhodnou zárobkovou činnosťou. Aj preto sú klientom platiacim kartou poskytované rôzne výhody. V súčasnosti je najviac propagované zníženie poplatku za vedenie účtu v banke v prípade, že zákazník uhradí platobnou kartou v daný mesiac požadovanú sumu. Okrem tejto odmeny, ktorú ponúka už takmer každá banka, sú dostupné aj iné výhody. Obľúbené u klientov sú napríklad programy uplatňujúce princíp návratu časti hodnoty nákupu späť na účet. S podobnou službou prišla aj kartová spoločnosť MasterCard v spolupráci s bankami, ktorá držiteľom kariet tejto značky ponúka možnosť okamžitého vrátenia časti z nakúpenej hodnoty spať.

 

Rozpočet

Ako sa nedostať do dlhov? Urobte si rozpočet!

Rozpis mesačných príjmov a výdavkov týkajúcich sa domácnosti pomáha riešiť ťažkú finančnú situáciu v nejednej rodine. Mať svoju finančnú situáciu pod kontrolou a vedieť si určiť výdavkové hranice naozaj nie je ľahké. Ak utratíte viac financií ako dokážete zarobiť, prichádzajú prvé problémy. Tí šťastnejší majú skryté rezervy či známych, ktorí sú ochotní im bezúročne požičať. Mnohí sú však odkázaní na pôžičky z iných zdrojov, najčastejšie nebankových inštitúcií. A tu prichádzajú ďalšie problémy v podobne mesačných splátok, ktoré požičanej sumy obsahujú aj úrok. Ak patríte k tým, ktorí majú každý mesiac strach, či im ich príjem postačí na pokrytie potrieb, vezmite situáciu pod kontrolu a vytvorte si rodinný rozpočet. Vedieť ovládať svoje financie je predsa základným prvkom finančnej gramotnosti.

 

Spotrebiteľské centrum

Spotrebiteľské centrum je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc spotrebiteľom (súkromným osobám), ale aj firmám (podnikateľom, právnickým osobám). Svoju aktivitu zameranú na ochranu práv spotrebiteľov vykonáva od roku 2009, zameriava sa najmä na uplatňovanie spotrebiteľskej politiky v praxi. Spoluprácu ponúka aj základným, stredným školám a gymnáziám, na ktorých sa vyučujú predmety občianska náuka a náuka o spoločnosti. Nezisková organizácia ponúka možnosť prezentácie pre žiakov, ktorá sa týka ochrany práv a spotrebiteľov.

 

Nebankové inštitúcie poskytujúce pôžičky

 

Keďže banky poskytujú pôžičky či úvery na základe prísnejších podmienok a kritérií, mnohých ľudí odradí žiadať o pôžičku v banke a rozhodnú sa pre splácanie požičanej sumy nebankovým spoločnostiam. Táto forma má svoje pozitíva aj negatíva, pred zaviazaním sa podpisom dokumentov treba zvážiť všetky pre a proti a počítať s rizikami, ktoré uzavretím zmluvy vznikajú. Najväčším rozdielom medzi úverom z banky a nebankovej inštitúcie je v kontrole – banky sú kontrolované ministerstvom financií a súčasne Národnej Banky Slovenska. Nebankové domy majú povinnosť dodržiavať zákony a musia byť zapínaný v registri veriteľov NBS, kontrola zo strany štátu je však príliš zložitá a často neodhalí skryté nedostatky.

 

Sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni

Prvá stavebná sporiteľňa je akciová spoločnosť, ktorá začala so svojou činnosťou už v roku 1992. Založili ju 3 európske bankové domy a priniesli tak na trh strednej a východnej Európy produkt, ktorý sa ukázal ako jeden z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby. V súčasnosti poskytuje PSS produkty v oblasti sporenia, poistenia (poistenie majetku, poistenie pre rodinu, pohrebné poistenie) a poskytovania úverov (úver na výstavbu domu, na zariadenie domácnosti, úver bez založenia nehnuteľnosti a so založením nehnuteľnosti).

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
TOPlist Google+