Ponuka Prima banky v oblasti pôžičiek

Aj v novom roku ponúkajú banky svojim klientom rôzne výhodné produkty a balíčky, ktoré im pomôžu ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pôžičky sa tešia obľube už na začiatku roka, pre mnohé rodiny aj jednotlivcov sú peniaze v prvých dňoch nového roka potrebné na určitý nový štart do života. Ak sa rozhodnete požiadať o pôžičku v Prima banke, čaká vás hneď viacero výhod. Prima banka poskytuje pôžičku na akýkoľvek účel, nemusíte teda dokladovať, na čo ste získané peniaze použili. V prípade, že budete pôžičku riadne splácať, banka vám po 18-tich mesiacoch od jej poskytnutia vrátiť celý poplatok za jej poskytnutie. Riadne splácanie znamená, že sa so splátkou úveru alebo poplatkom nikdy nedostanete do omeškania, nesplatili ste ju čiastočne alebo úplne pred stanoveným časom splatnosti a splácate ju z Osobného účtu, ktorý máte otvorený v Prima banke.Aké sú všeobecné podmienky poskytnutia bezúčelového spotrebného úveru v Prima banke? O pôžičku môže požiadať klient od veku 18 rokov, ktorý pracuje, je živnostníkom podnikajúcich minimálne 12 mesiacov alebo je v starobnom alebo výsluhovom dôchodku. Banka vám poskytne sumu od 1000 do 15 000 Eur pri dobe splácania od 2  do 8 rokov. Výšku splátky si klient môže s bankou dohodnúť podľa svojich finančných možností. Ak vie, akú sumu  môže mesačne obetovať na splátku úveru, dokáže si podľa tejto výške v tabuľke vybrať výšku úveru a dobu splácania.

Napríklad pri  mesačnej splátke 17 Eur a dobe splatnosti 8 rokov je klientovi dostupná pôžička vo výške 1000 Eur. Pri splátke 30 Eur mesačne a dobe splatnosti 8 rokov môže žiadať úver 2000 Eur (splátka 51 Eur = úver 3000 Eur, splátka 77 Eur = 5000 Eur atď.). Výška úveru teda závisí od mesačnej splátky a doby splatnosti. Ak by sa klient obával straty solventnosti (teda schopnosti splácať svoj dlh voči banke), môže si splácanie poistiť. Ak by napríklad nastala nepredvídateľná životná situácia, strata zamestnania, invalidita, úmrtie či ťažké ochorenie, o splácanie pôžičku sa postará poisťovňa.

Ak klient príde o svoje zamestnanie alebo bude práce neschopný, okrem poistného plnenia môže získať aj určitý benefit. Tento benefit sa pohybuje vo výške 100 Eur a klientovi bude vyplácaný za každý mesiac trvania poistného plnenia (môže byť uhrádzaný až 1 rok). Ak bude klient nezamestnaný rok, môže teda získať bonus až vo výške 1200 Eur. Pôžičku od Prima banky môžu zákazníci využiť aj na splatenie svojich starších záväzkov – nevýhodných úverov, kreditných kariet, povolených prečerpaní či splátkového predaja z konkurenčných bánk alebo nebankových spoločností. Prima banka vybaví všetky potrebné formality za svojho zákazníka, dôležité je len potvrdenie o zostatku úveru.

 

 

 

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+