Lízing od Československej obchodnej banky

Lízing predstavuje proces, pri ktorom nájomca (prijímateľ služby alebo majetku) získa určitý dlhodobý majetok od prenajímateľa (vlastníka majetku) na základe lízingovej zmluvy. Počas obdobia, v ktorom majetok alebo službu využíva, je povinný platiť pravidelné lízingové splátky. Prenájom sa zvyčajne končí vrátením majetku vlastníkovi, odkúpením majetku za zostatkovú cenu alebo ďalším predĺžením lízingové vzťahu. Československá obchodná banka ponúka nasledujúce druhy lízingu:


Značkové financovanie

Vďaka tomuto produktu môžu záujemcovia získať zvýhodnené financovanie konkrétnych modelov vozidiel. ČSOB spolupracuje s vybranými dovozcami značiek a ponúka svojim zákazníkom expresnú realizáciu financovania priamo u predajcu vozidiel. So značkovým financovaním môžu zákazníci financovať osobné alebo úžitkové vozidlá, motorky, skútre a štvorkolky.

Finančný lízing

Produkt finančný lízing je určený pre klientov, ktorí nemajú dostatok hotovosti na kúpu vozidla. Splátky splácajú postupne a na konci zmluvy majú nárok na odkúpenie vozidla za vopred dohodnutú sumu. Financovať je možné okrem osobných a úžitkových vozidiel, motoriek, skútrov a štvorkoliek aj jazdené vozidlá a vozidlá po ukončení  lízingu. Vlastníkom vozidla do ukončenia zmluvy je samotná banky, po jej skončí ho odkupuje zákazník za sumu, ktorá je vopred dohodnutá v zmluve.

Spotrebný úver pre financovanie vozidiel

Vďaka tomuto produktu môžu klienti prefinancovať kúpu vozidla, motorky alebo iných predmetov ako aj vozidlá jazdené a po ukončení financovania. Doba splácania je variabilná – spotrebný úver zákazníci splácajú v postupných rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach.

Operatívny lízing

Ide o špeciálnu formu prenájmu, kedy ja majiteľom aj držiteľom vozidla lízingová spoločnosť. V tomto prípade nemusí po ukončení zmluvy dôjsť k odkúpeniu vozidla. S operatívnym lízingom je možné financovať aj predvádzacie vozidlá. Klient spláca sumu za vozidlo v rovnomerných splátkach, pričom v mesačnej splátke je zahrnutá suma za prenájom vozidla, poistenie ako aj cestnú daň. Pre odkúpenie vozidla po skončení zmluvy môže klient využiť finančný lízing alebo spotrebný úver.

Porovnanie produktov

Finančný lízing: akontácia 20-60%, dĺžka splácania 36-60 mesiacov, držiteľom vozidla je klient zapísaný v Osvedčení o evidencií vozidiel, vlastník vozidla je ČSOB Leasing a po ukončení klient, splátky rovnomerné al. nerovnomerné, aj financovanie jazdených vozidiel a predmetov odobratých z lízingu

Spotrebný úver: akontácia 20-60%, dĺžka splácania 12-60 mesiacov, držiteľom vozidla je klient zapísaní v Osvedčení o evidencií vozidla, vlastník vozidla je klient, splátky rovnomerné al. nerovnomerné, financovanie jazdených vozidiel aj predmetov odobratých z lízingu

Operatívny lízing: akontácia štandardne 0%, dĺžka splácania 12-60 mesiacov, držiteľom vozidla je ČSOB Leasing, vlastník vozidla je ČSOB Leasing a po ukončení môže prejsť vlastníctvom na klienta, splátky rovnomerné, financovanie predvádzacích vozidiel

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+