Finančná podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Každý človek túži po vlastnom bývaní, či už v byte alebo rodinnom dome. Ak nemá dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti, snaží sa aspoň o riešenie situácie formou podnájmu či prenájmu. Tí, ktorí sa rozhodnú pre vlastné bývanie aj napriek nie najlepšej finančnej situácií, majú niekoľko možností, ako získať finančné prostriedky na zaobstaranie si bývania. Bankové či iné finančné inštitúcie ponúkajú hypotéky či úvery na bývanie, stavebné úvery, hypotéky pre mladých alebo riešia stavebné sporenie, ktoré im môžu priniesť financie aj so štátnou prémiou. Okrem týchto možností existuje ešte jedna a vcelku výhodná. Je ňou finančná podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá v niektorých prípadoch umožňuje čerpanie podpory až do výšky 100% z obstarávacej ceny danej nehnuteľnosti. Táto skutočnosť je naozaj výhodná, vzhľadom na to, že banky v dnešnej dobe poskytujú úvery či pôžičky v 100% sume hodnoty nehnuteľností veľmi zriedkavo.


Aká je ponuka fondu?

Finančné podpory sú rozdelené do niekoľkých kategórií buď podľa žiadateľa alebo účelu podpory. Čo sa týka účelu podpory, žiadosť o finančnú pomoc môžete požiadať v nasledovných prípadoch:  obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby výstavbou alebo kúpou bytu, obnova bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu (výstavba, prestavba, kúpa) či výstavba zariadenia sociálnych služieb. Ak ste fyzická osoba, ktorá žiada o podporu, musíte splniť niekoľko kritérií.

Podmienky pre fyzické osoby

Pri obstaraní bytu do vlastníctva fyzickej osoby či už kúpou alebo výstavbou, žiadosť si môžete podať do konca októbra 2016 na príslušnom mestskom úrade. Túto žiadosť môžu podať manželia do 35 rokov veku, manželia s maloletým dieťaťom, zdravotne ťažko postihnuté osoby, odchovanci detských domovov do 35 rokov veku či odchovanci s maloletým dieťaťom. V prípade manželov do 35 rokov veku, ktorí majú záujem o výstavbu bytu v bytovom dome či polyfunkčnom objekte, predstavuje lehota splatnosti podpory 20 rokov a manželia majú nárok na čerpanie podpory vo výške 75% z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 55 000 Eur. V tomto prípade sa úroková sadzba pohybuje vo výške 2% a mesačná splátka predstavuje 278,24 Eur. Ak si rovnakú žiadosť podá zdravotne ťažko postihnutá osoba (podpora bude smerovať taktiež na výstavbu bytu v bytovom dome či polyfunkčnom objekte) prípadne odchovanec detského domova do 35 rokov veku, podpora bude poskytovaná vo výške 40% z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, maximálne do výšky 60 000 Eur. Úroková sadzba v tomto prípade predstavuje 1% a mesačná splátka 151,71 Eur. Splatnosť tejto podpory je 40 rokov.

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+