Ak ste sa rozhodli pre zhodnotenie vašich finančných prostriedkov, Poštová banka ponúka produkt s názvom Dobré sporenie vďaka ktorému si môžete mesačne odkladať peniaze už od 10 Eur v rámci programu Rezerva, Istota alebo Investícia.


Dobré sporenie REZERVA

Pri tomto produkte si môžete zvoliť výšku vkladu (minimálne 10 Eur) a svoje peniaze máte kedykoľvek k dispozícií – vklady a výbery uskutočňujete podľa potreby. Ide o sporenie bez viazanosti, ktoré získate zadarmo a žiadne poplatky neplatíte ani za vedenie či zrušenie tohto sporenia. V prípade, že aktívne využívate Dobrý účet, úroková sadzba pri sporení sa bude pohybovať vo výške 1,00% p.a. (aktívne využívanie znamená mesačný príjem na účet vo výške minimálne 200 Eur, uskutočnenie minimálne 3 debetných transakcií a vlastníctvom platobnej karty prípadne aktívne využívanie Internet bankingu). Ak nevyužívate Dobrý účet a neplánujete si ho ani zriadiť, základná úroková sadzba bude pre vás vo výške 0,50% p.a..

Dobré sporenie ISTOTA

Tento produkt predstavuje v podstate formu dlhodobého sporenia, ktoré vyžaduje viazanosť. Vklady sa pohybujú v sume od 10 Eur do 500 Eur, za zriadenie a vedenie účtu neplatíte žiadne poplatky. Výška úrokovej sadzby závisí od pravidelnosti sporenia – ak budete vkladať na sporenie minimálne 10 Eur každý mesiac, vaše úspory budú zhodnocované úrokovou sadzbou 2,50% p.a.. Ak si budete sporiť a vkladať prostriedky nepravidelne, úroková sadzba bude predstavovať 1,25% p.a.. Tieto úrokové sadzby máte garantované počas celej doby viazanosti.

Dobré sporenie INVESTÍCIA

Ak sa rozhodnete pre Dobré sporenie Investícia, máte nárok na výber podielového fondu v správe Prvej Penzijnej v časovom rozmedzí 2 – 10 rokov (dĺžka závisí od vami vybraného fondu). Ide o stredno až dlhodobé sporenie s flexibilnou dobou sporenia, pri ktorom získate vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách. Poštová banka ponúka prehľad podielových fondov aj s odporúčanými dobami sporenia pri týchto fondoch. Vkladať môžete finančné prostriedky od 10 Eur do 500 Eur, cieľová suma predstavuje 500 Eur až 15000 Eur. Nárok máte tiež na jeden mimoriadny bezplatný výber aj počas doby sporenia. Výška prvotnej investície predstavuje 2% z cieľovej sumy, zriaďovací poplatok je vo výške 1% z cieľovej sumy a uplatní sa z prvej investície. Toto sporenie má viacero výhod, jednou z nich je napríklad nastavenie cieľovej sumy, doby sporenia či výšky investície na sporenie podľa svojich predstáv. Ak si z rôznych dôvodov nebudete môcť dovoliť ďalej pravidelne sporiť – teda prestanete vkladať financie, nebudete sankcionovaní a vaše sporenie sa ani nezruší.

 

 

 

Dobré sporenie od Poštovej banky
 
Tagy:    

Pridaj komentár