Detské životné poistenie

Životné poistenie predstavuje kombináciu klasického poistenia voči rôznym nepredvídateľným udalostiam a rizikám ohrozujúcim ľudské zdravie (úrazy, invalidita následkom úrazu, zdravotné problémy, ochorenia a mnohé ďalšie) a sporenia na dlhšie časové  obdobie.  Poistenec prípadne oprávnená osoba odvádzajú v pravidelných časových intervaloch na účet poisťovne sumu dohodnutú v poistnej zmluve. Časť peňazí zabezpečuje istotu úhrady určitej sumy v prípade vzniku poistnej udalosti, druhá časť peňazí sa zhodnocuje v rôznych investičných fondoch, čím sa zabezpečuje šetrenie cieľovej sumy. Množstvo rodičov myslí na budúcnosť svojich detí už pri ich narodení, snažia sa svoje dieťa ochrániť a pomôcť mu v čase chorôb či úrazov a zároveň mu šetriť určité finančné prostriedky pre lepší štart do života v dospelosti. Jednou z poisťovní, ktorá ponúka produkt Detské životné poistenie je poisťovňa Aegon.


Detské životné poistenie Štart od Aegonu je akýmsi štartovacím balíčkom do života. Poskytuje dieťaťu poistnú ochranu ako aj finančnú oporu počas detstva a mladosti. Rodičia tak vytvárajú svojmu dieťaťu základný kapitál, ktorý môžu v budúcnosti použiť na úhradu nákladov spojených so štúdiom či vlastným bývaním.

Poistenie Štart je vhodné pre deti a mladistvých od 0 do 18 rokov, pričom zmluvu za dieťa uzatvára zákonný zástupca. Poistenie môžu pre deti uzavrieť aj ich príbuzní či osoby, ktoré nie sú s dieťaťom v priamom rodinnom či príbuzenskom vzťahu, potrebný je však súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

Čo všetko môže vaše dieťa vďaka Detskému životnému poisteniu získať?

V oblasti poistenia je súčasťou balíka základná poistná ochrana, doplnkové poistenie závažných chorôb, trvalých následkov, dennej dávky či hospitalizácie podľa výberu, možnosť poistenia dvoch dospelých osôb na tej istej zmluve, špeciálne detské zľavy na doplnkové úrazové poistenie a v prípade úmrtia jedného z rodičov (prípadne tútorov, ktorí zmluvu zriadili) bude poisťovňa hradiť poistné za základnú poistnú ochranu.

Sporiaca časť je ideálna pre šetrenie prostriedkov pre dieťa do budúcna. V tejto časti získavate možnosť výberu bez poplatkov už po 36 mesiacoch sporenia, vaše peniaze budú zhodnocované vo výhodných fondoch a pod neustálym dohľadom profesionálov, môžete si zvoliť vlastnú investičnú stratégiu, peniaze sú chránené pred infláciou a mnoho iných výhod.

Súčasťou balíčka je tiež služba Rodinný lekár. Jedná sa o telefonické konzultácie s lekárom týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, výsledkov vyšetrení, informácie o prebiehajúcej liečbe prípadne vybavenie odborného vyšetrenia s výmenným lístkom. Rodičia sa môžu poradiť aj s klinickým farmakológom ohľadne liekov, ich zloženia a nežiaducich účinkov.

 

 

 

Pridaj komentár

TOPlist Google+