Americká hypotéka predstavuje bezúčelový hypotekárny úver, teda bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Rozdiel medzi klasickou hypotékou a „americkou“  je v účele použitia. Financie získané pri klasickej hypotéke sa musia použiť na nákup či opravu nehnuteľnosti, pričom americká sa môže použiť na čokoľvek (nákup automobilu, zariadenie bytu). Jej výhodou je nižšia úroková sadzba v porovnaní s bezúčelovým úverom, dlhšia doba splatnosti a vyššia požičaná suma. Nevýhodu predstavujú vyššie poplatky a jej zabezpečenie nehnuteľnosťou.


otp Americká hypotéka

Otp Banka ponúka túto hypotéku pre klientov od 18 do 65 rokov, ktorí majú pravidelný mesačný príjem. Výška úveru je od 700 Eur až do 80-tich % z hodnoty nehnuteľnosti a lehota splatnosti od 1 do 20 rokov. Účel úveru klienti nemusia preukazovať, stačí jednoducho založiť nehnuteľnosť, pričom čerpanie úveru je možné už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Výhodou je možnosť použiť úver na splatenie iných úverov a realizácia mimoriadnej splátky do výšky 20% z úveru bez poplatku. Na získanie americkej hypotéky potrebujete dva doklady totožnosti, dokladovanie príjmu, a doklady k predmetu zabezpečenia (znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy).

 

Americká hypotéka v mBank

Výška úveru v mBank je od 7000 Eur do 160 000 Eur, prípadne do výšky 75% z hodnoty nehnuteľnosti. Vybavenie a poskytnutie hypotéky ako aj založenie a vedenie úverového účtu je bez poplatku. Doba splatnosti je stanovená od 121 mesiacov do 20 rokov. Výhodou je možnosť mimoriadnych splátok až do výšky 20% istiny úveru ročne zadarmo ako aj možnosť poistenia úveru. Hypotéka sa zabezpečuje záložným právom k nehnuteľnosti, ktorá musí byť poistená a nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa – stačí ak je jej spoluvlastníkom. Ďalší spoluvlastníci musia so záložným právom súhlasiť.

 

Americká hypotéka
 
Tagy:            

Pridaj komentár